Wij willen een anti-pestprotocol/-programma in elke groep. Heeft Kwink die?

Nee, die biedt Kwink niet aan. Kwink gaat er namelijk vanuit dat pestgedrag om een preventieve aanpak vraagt waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste prioriteit krijgt. Dat leidt tot een veilige, sterke en positieve groep waarin pestgedrag niet voorkomt. Een anti-pestprogramma of -protocol is dan niet nodig.

Ik werk handelingsgericht. Past Kwink daarbij?

Kwink verwerkt in haar methodiek nadrukkelijk de principes van handelingsgericht werken.

Zijn er ook sociogrammen bij Kwink?

Nee, die biedt Kwink niet zelf aan. Wel raadt Kwink het gebruik ervan (twee keer per jaar) aan. Veel scholen hebben eigen sociogrammen die goed ingezet kunnen worden. In de methode geeft Kwink aan op welk moment het verstandig is een sociogram af te nemen.

Hoe zit het met ouderbetrokkenheid en Kwink?

Kwink brengt vier keer per schoolseizoen de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. De poster komt telkens beschikbaar op kwinkopschool.nl bij de start van vijf nieuwe lessen. Je vindt de poster voor thuis op kwinkopschool.nl/ouders en op het prikbord op de startpagina (achter de inlog).
Om Kwink onder de aandacht te brengen van ouders, heeft Kwink een kant-en-klare inhoud ontwikkeld om een informatieve en interactieve ouderavond te kunnen organiseren. (Dit materiaal wordt momenteel herzien en vind je binnenkort op het digibordgedeelte.) Tot slot is er vier keer per jaar een speciale ouderbrief. Die staat bij de lessen onder Voorbereiding, tab Voor thuis.