SCOL

 • Resultaten Kwink zijn meetbaar in de SCOL

  De SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) meet in welke mate een leerling sociaal competent gedrag vertoont. En laat zien hoe de groep daarin scoort. Met Kwink werk je aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen én van de groep. Deze ontwikkeling volg je door de observatielijst twee keer per jaar in te vullen. Zo zie je wat het gebruik van Kwink oplevert én welke leerlingen wellicht extra aandacht nodig hebben.

 • Aansluiting Kwink en de SCOL

  Kwink besteedt gestructureerd aandacht aan vijf competenties voor sociaal-emotioneel leren. Het doel van elke les wordt - in termen van een gedragsverwachting - gedeeld met de leerlingen in de ‘Kwink van de Week’. De SCOL hanteert een lijst met vragen over acht observeerbare gedragscategorieën: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. Zo maakt de SCOL ontwikkeling zichtbaar: het laat zien waar het goed gaat en waar extra aandacht nodig is. Zowel de SCOL als Kwink geven mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan.

 • Meer achtergronden bij Kwink en de SCOL

  Hoe sluiten Kwink en de SCOL op elkaar aan? Daarvoor heeft Els Rietveld van de CED-groep een heldere brochure geschreven. Hierin staat wat de overeenkomsten en verschillen tussen Kwink en de SCOL zijn. En ook hoe ze elkaar ondersteunen in het dagelijks gebruik.

  > Download de brochure

  De SCOL is ontwikkeld door de CED-groep en wordt uitgegeven door Rovict B.V.
  Kwintessens is al vanaf het begin van de SCOL betrokken bij dit observatie-instrument.