Implementatietraining

 • Kwink implementeren

  Voor scholen die sociaal-emotioneel leren breder in hun school willen ontwikkelen bieden wij een implementatietraining aan. Over het belang van SEL voor een sociaal veilige school, SEL competenties, de fases van groepsvorming in Kwink en transitie. De training wordt afgestemd op de wensen van het team en duurt drie uur. Ideaal voor startende scholen of scholen die verdieping zoeken.

  Meld je snel aan, zodat je zeker weet dat onze trainers beschikbaar zijn.

  Inhoud Kwink implementatietraining

  In overleg met de trainer kan er een keuze worden gemaakt uit onder andere deze onderwerpen:

  • Voorbereiden van een Kwink-les
  • Activiteiten groepsvorming
  • Visie op gedrag van leerlingen
  • Hoe SEL zijn wij? Voorbeeldgedrag van leerkrachten
  • Hoe maken we Kwink zichtbaar in de school?
  • Bevorderen van ouderbetrokkenheid
  • Transitie: Kwink van de Week
  • Kwink-slagen
  • Pedagogisch vakmanschap: Circus IK
  • Gedrag in de praktijk: koppeling gedrag – regels/afspraken – Kwink
  • Koppeling Kwink met leerlingvolgsystemen
  • Burgerschap

  In een telefonisch of online overleg met de trainer wordt een programma op maat samengesteld dat aansluit bij
  de situatie en de wensen van jouw school.

  Kosten

  Het tarief voor een Kwink-implementatietraining (3 uur) bedraagt € 975,- (incl. btw) exclusief reistijdkosten (€ 75,- per uur; het eerste uur wordt niet in rekening gebracht) en een kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer, berekend vanaf de woonplaats van de trainer in jouw regio.

  Aanmelden kan via dit formulier of jouw relatiebeheerder.