Ik heb een combinatiegroep 3/4 en mijn collega een 6/7. Welke bouwen kunnen we het beste gebruiken?

Kwink kent drie bouwen: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Omdat Kwink online wordt aangeboden, kun je bij al het materiaal. Het lijkt slim om het schooljaar voor groep 3/4 te starten met het materiaal voor groep 1/2/3. Na de herfstvakantie (of later) kun je dan overstappen naar het materiaal voor groep 4/5/6.
Groep 6 kan – afhankelijk van het niveau van de betreffende groep – het beste meedoen met groep 7/8.

Kan ik ook thuis een les voorbereiden?

Dat kan, door in te loggen op Kwink via Basispoort. 
Heeft jouw school nog geen toegang tot Kwink via Basispoort, neem dan contact op met onze abonnementenservice.

Moet ik de volgorde van de lessen aanhouden?

Kwink stelt vijf belangrijke groepsfases centraal. Als de eerste drie fases (tot en met de herfstvakantie) goed doorlopen worden, is de basis gelegd voor een goed en fijn schooljaar. Daarom is het van belang om de volgorde van de eerste vijf lessen, in de fases van forming, norming en storming, aan te houden. De lessen in de performingsfase (14 lessen) hoeven niet per se in een vaste volgorde gegeven te worden. De laatste les is speciaal voor de laatste weken van het schooljaar (adjourning).
Kwink raadt overigens wel een vaste volgorde aan. Ook omdat de lessen na elkaar op de website verschijnen.

Hoe weet ik wat ik allemaal nodig heb voor een les?

Dat staat op het lesformulier en/of de bijbehorende downloads. Het digibord is altijd nodig.

Hoe kan ik Kwink in de klas/de school zichtbaar maken?

Dat kan op diverse manieren en dat kun je u ook per les bepalen. Zo biedt Kwink bij elke les een zogenaamde ‘Kwink van de Week’: de gedragsverwachting die ook de basis is voor de meetbaarheid van Kwink in onder andere het leerlingvolgsysteem SCOL. Die Kwink van de Week is een download die je kunt printen en in de klas als poster kunt ophangen. Kwink biedt ook de zogenaamde Kwinkwijzer. Die brengt de vijf SEL-competenties in beeld. In het Kwink magazine dat twee keer per jaar verschijnt zit altijd een Kwinkposter voor in de groep/school.
Voor ouders en kinderen thuis is er vier keer per jaar de zogenaamde Koelkastposter. Te downloaden op de pagina voor ouders en op de Startpagina.

Hoeveel voorbereidingstijd vraagt een Kwinkles?

Dat is in z’n algemeenheid niet eenduidig te beantwoorden. In principe vind je alles kant-en-klaar op www.kwinkopschool.nl. Inclusief werkbladen, filmpjes (animaties), interactieve activiteiten, liedjes (ingezongen en soundmix) en alle activiteiten die je met de kinderen doet of zelf laat uitvoeren. Gemiddelde voorbereidingstijd per les: 10 minuten (maximaal).

Hoe lang duurt een les?

Gemiddeld 45 minuten. Als de les langer wordt, raden we je aan de les stop te zetten na het onderdeel ‘Begeleid’ en een volgende keer verder te gaan met het onderdeel ‘Zelfstandig’. Dit geven we ook per les aan in de download ‘SCHEMA’.

Kan ik kinderen die extra sociale vaardigheden moeten ontwikkelen buiten de groep Kwinklessen geven?

Nee, dat kan niet. Kwink is bedoeld voor preventieniveau 1, een aanpak voor alle kinderen uit een groep die individuele kinderen niet stigmatiseert. Die aanpak is, in combinatie met goed klassenmanagement, voldoende voor 85 tot 90% van de kinderen. Kinderen in preventieniveau 2 (7-10%) hebben een specifiek aanbod van programma’s voor leren en gedrag nodig. En kinderen in preventieniveau 3 (3-5%) zijn gebaat bij een gedragsfunctieanalyse en ondersteuning die nauw aansluit bij hun ontwikkelingsbehoefte. 

Ik vind de lessen te lang duren. Wat kan ik schrappen?

Dat hangt sterk af van de ontwikkelingsbehoefte van de groep. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd. Schrappen kan dus niet zomaar. Je kunt dan beter de les over twee momenten verdelen. We raden je aan de te stoppen na een aantal werkvormen in de fase ‘OEFENEN’. Het is wel belangrijk altijd de ‘CHECK!’ fase te doorlopen. Dit kan ook als ‘OEFENEN’ nog niet is afgerond’.

Hoeveel lessen in een jaar kan ik geven?

Kwink biedt jaarlijks twintig compleet uitgewerkte lessen aan: vijf lessen in de fase tot de herfstvakantie (forming, norming, storming), veertien lessen in de performingfase en één les in de fase van adjourning. Door twintig lessen per schooljaar aan te bieden is er ruimte om in bepaalde periodes van het jaar het lesaanbod anders in te vullen. Bijvoorbeeld in verband met feestdagen of actuele gebeurtenissen.
Wil je elke week een Kwink-les geven? Dan raden we je aan de les stop te zetten na het onderdeel ‘Begeleid’ en een volgende keer verder te gaan met het onderdeel ‘Zelfstandig’. Dit geven we ook per les aan in de download ‘SCHEMA’.

Hoe krijg ik snel overzicht over de lesinhoud van Kwink?

Bij elke les biedt Kwink een SCHEMA. Dit is een download. Je ziet zo direct wat de lesonderdelen zijn: korte inhoud en werkvormen.

Waar vind ik het jaaroverzicht met lesinhouden?

Je vindt dit in het digibordgedeelte onder de knop Voorbereiding, tab Voor de leerkracht.  Dit lesoverzicht geeft een indruk van alle twintig lessen voor onder-, midden- en bovenbouw en wordt iedere veertien dagen actueel gehouden.