Mediawijsheid

 • Wat is mediawijsheid?

  Kwink sluit graag aan bij de volgende definitie: ‘Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’ Het gaat bij die vaardigheden dan om onder andere begrip, gebruik, communicatie en strategie waaronder reflecteren op eigen mediagebruik en doelen realiseren met media.

 • Waarom is mediawijsheid belangrijk?

  Kinderen krijgen, als ze mediawijs zijn, meer kansen in het leven. Hun netwerk wordt groter en ze zijn aangesloten op de maatschappij  waaraan ze ook kunnen bijdragen. Verantwoord mediagebruik stimuleert sociaal-emotionele vaardigheden en helpt kinderen een online identiteit te ontwikkelen. Onderwijs hierin is cruciaal en zorgt voor een positief kritische houding.

  Kwink stelt ieder jaar nieuwe lesdoelen vast. Uitgangspunt is dat een van de 20 lessen specifiek over het thema mediawijsheid gaat. Naast deze specifieke lessen komen vaardigheden die nodig zijn voor mediawijsheid terug in veel andere lessen.

  Voor de Week van de Mediawijsheid van 10 t/m 17 november 2023 heeft Kwink een gratis, digitaal katern met achtergrondinformatie en concrete suggesties uitgebracht.

  > Download het katern