Burgerschap

 • Heldere leerlijn voor Burgerschap

  Kwink heeft twee lijnen: voor sociaal-emotioneel leren én voor burgerschap. Samen vormen die een dekkend aanbod voor de inhouden van de nieuwe Burgerschapswet. De vrij toegankelijke lessen zijn deels gemaakt in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. Met aansprekende animaties en filmpjes.

  > Ga naar de lessen burgerschap

 • Burgerschap: dankzij integratie in Kwink geen extra werk

  Burgerschap krijgt succesvol vorm in de context van alle vakken op school. Kwink voor SEL is een vakoverstijgend domein is. Daarom past burgerschap daar uitstekend bij. De specifieke burgerschapslessen zijn ook goed te integreren met inhouden uit andere leer- en vormingsgebieden. Met name om burgerschap ook in de praktijk te kunnen oefenen.

 • Burgerschap kun je oefenen met basistechnieken

  Een van de onderdelen in de lessen Burgerschap heet ‘Basistechnieken’. Deze technieken kunnen de leerlingen telkens in andere situaties toepassen. Hier horen ook de 21e eeuwse vaardigheden bij. Die basistechnieken komen ook terug in de verschillende Kwink-lessen zodat ze voldoende geoefend worden.

  > Gratis lesmateriaal Kwink voor burgerschap

 • Toegang via Basispoort

  De lessen van Kwink voor burgerschap zijn gratis en zonder registratie toegankelijk voor scholen. Binnenkort gaat dat veranderen: Kwink voor burgerschap blijft in het huidige schooljaar gratis toegankelijk, maar voor niet-abonnees is registratie nodig om toegang te krijgen (via Basispoort). Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?

  Meer informatie over de toegang via Basispoort vanaf 9 januari 2023