Passend onderwijs

  • Passend onderwijs en Kwink

    Het doel van passend onderwijs is om extra ondersteuning zoveel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Daarbij verschuift het accent van het medisch labelen van kinderen naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is dus vanaf nu het uitgangspunt.

  • Een sterke en veilige groep

    Dat vraagt veel van leerkrachten. Ze moeten nóg meer dan voorheen kunnen omgaan met verschillende soorten leerlingen in één groep. Hoe sterker en veiliger die groep is, hoe beter de leerlingen zullen presteren. Dat kan alleen maar in een groep waarin op een planmatige en structurele manier wordt gewerkt aan het sociaal-emotioneel leren van kinderen. Waarin positief gedrag bevestigd wordt en verstorend gedrag geen kans krijgt.

  • De kracht van Kwink

    Kwink werkt daar bewust aan. Op basis van wetenschappelijk bewezen inzichten. Met preventie als sleutelwoord. Want vroegtijdige signalering, gevolgd door snelle, lichte maatregelen en interventies voorkomt ‘reparatie’ achteraf. En omdat passend onderwijs ook opbrengstbericht onderwijs inhoudt, is het goed om te weten dat tien jaar internationaal onderzoek naar de effecten van sociaal-emotioneel leren bewijst dat een sterk ingevuld programma voor SEL, in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores (+11%) leidt voor taal, lezen en rekenen. Ook dat is de kracht van Kwink!