Hoe blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor Kwink?

Twee keer per schooljaar ontvangen scholen met een abonnement op Kwink een magazine (vijf per school). Die verschijnen in september en januari. Naast praktische tips en ervaringen van scholen, schrijven diverse specialisten, onder wie dr. Kees van Overveld, over actuele ontwikkelingen op het gebied van sociaal-emotioneel leren. Het Kwink magazine is ook altijd online beschikbaar.

Andere actuele ontwikkelingen staan op het Prikbord op de Startpagina van het Digibord. We houden scholen ook actief op de hoogte via e-nieuws-berichten.

Ook organiseren we (gratis) webinars over SEL- en/of Kwink-gerelateerde onderwerpen.

Verder is er vier keer per jaar voor leerkrachten een informatiebrief. Er is ook een informatiebrief voor ouders. De informatiebrieven zijn te vinden bij de lessen op het digibord onder de knop LEERKRACHT > VOORBEREIDING > VOOR THUIS / VOOR DE LEERKRACHT.

Wat heb ik nodig om met Kwink te kunnen starten?

Je relatiebeheerder van Kwintessens (uitgever) kan een introductie op Kwink verzorgen voor het hele team. Wij noemen dat ook wel ‘een knoppen-cursus’. Hoe werkt de website? Waar vind je wat? Wat is bedoeld voor de leerkracht en wat voor de leerling enz. Je krijgt een korte uitleg over doel en uitgangspunten van Kwink en het belang en de kracht van sociaal-emotioneel leren. Deze introductie is gratis en kun je als school – bij serieuze belangstelling – al tijdens de periode van een proefabonnement krijgen.

Kan ik ook een training krijgen?

Ja, dat kan. We bieden twee type trainingen aan:
a)  De teamtrainingen: een implementatietraining en een opfristraining. De inhoud van deze trainingen wordt in overleg met de trainer altijd afgestemd op de wensen van de school en is passend bij de fase waarin de school zit: een startende of een meer ervaren Kwink-school.
b) Een individuele training: dat is de Kwink-coachtraining
We werken met professionele trainers.
Voor meer informatie over alle trainingen ga je naar de pagina Trainingen.

Hoe zorgen we ervoor dat Kwink goed gebruikt wordt?

Het is van belang dat elke school een zogenaamde Kwink-coach aanstelt. Hij of zij (vaak de gedragsspecialist en/of IB-er) zorgt voor een goede borging en regelmatige aandacht voor Kwink. Hiervoor is speciaal het katern ‘De Kwink-coach’ ontwikkeld. Elke school met een abonnement ontvangt één exemplaar van dit katern gratis. Extra exemplaren kosten € 19,95 per stuk en kun je aanvragen bij Kwintessens. Bovendien bieden we een speciale training aan voor Kwink-coaches. Ga hiervoor naar de pagina Kwink-coach training.

Kunnen we Kwink ook door onze onderwijsadviesdienst laten ondersteunen?

Ja, dat kan. Kwink werkt samen met een groot aantal onderwijsadviesdiensten in Nederland. Hun SEL-medewerkers zijn getraind door Kees van Overveld en kennen dus de uitgangspunten en werkwijze van Kwink.
Speciaal voor de OAD’s heeft Kwink twee begeleidingskaternen ontwikkeld: ‘Kwink en het belang van goed voorbeeldgedrag van leerkrachten’ en ‘Kwink en het belang van transitie’.

Biedt Kwink ook lessen over meidenvenijn?

Tot nu toe is er nog geen les over het onderwerp ‘meidenvenijn’ ontwikkeld. Dat is zeker een serieus onderwerp, maar de makers van Kwink bieden vooral lessen aan die gaan over preventie, waaronder ook het voorkomen van verstorend gedrag en pestgedrag. Verstorend gedrag als meidenvenijn valt daar ook onder. Een ander hoofddoel van Kwink is het realiseren van een sterke, veilige groep waarin zaken als meidenvenijn niet (meer) voorkomen.
Als uitwerking van lessen die gaan over het voorkomen van verstorend gedrag en pestgedrag, kan het onderwerp meidenvenijn in een van de oefeningen in de toekomst wellicht aan de orde komen.

Heeft Kwink een leerlijn voor relaties en seksuele vorming?

Nee, Kwink heeft geen structurele leerlijn hierover in de zin van een curriculum. Wel biedt Kwink bij de jaarlijkse, landelijke Week van de Lentekriebels altijd een nieuw, extra katern uit (met poster) over dit thema. Ook in de afzonderlijke lessen komen aspecten van relaties en seksuele vorming aan de orde.

Wat is het verschil tussen de Kwink van de Week en de Kwink-slagen?

Kwink van de Week
Kwink werkt met een zogenaamde Kwink van de Week. Dit is de concrete gedragsverwachting, gebaseerd op het lesdoel. Altijd geformuleerd in een actieve vorm.

Kwink-slagen
Kwink-slagen zijn basistechnieken die kinderen leren om volgens een vaste aanpak bepaalde situaties op te lossen. Als kinderen die technieken telkens op eenzelfde manier toepassen en daarmee succes ervaren, wordt de aanpak geïnternaliseerd. Zo kunnen ze belangrijke slagen maken en wordt de transitie van de les dus extra sterk.
Kwink heeft de volgende Kwink-slagen ontwikkeld:
- De aardigspreker: deze techniek maakt kinderen bewust van het belang om iets op een aardige manier te zeggen.
- De keuzechecker: deze techniek helpt om een afgewogen keuze te maken, ook rekening houdend met de gevolgen die deze keuze voor een ander heeft.
- De zelfvertrouwer: deze techniek werkt bewust aan het zelfvertrouwen van kinderen, zowel fysiek als cognitief. Deze techniek helpt daarbij.
- De verderkijker: deze techniek helpt kinderen bij de ontwikkeling en inzet van empathie.
- De zelfontspanner: deze techniek helpt een kind om doelgericht te werken aan een rustig gevoel. Dat begint in het lijf en werkt door in het hoofd.

Hoe werkt het Kwink emotiewiel?

Het Kwink emotiewiel is het hulpmiddel waarmee Kwink op gestructureerde en voor kinderen herkenbare wijze emoties en emotiewoorden een plek geeft in de methode. Het instrument helpt ze taal te geven aan hun gevoelens en de nuances daarin. Met behulp van het Kwink emotiewiel bouwen de kinderen systematisch een emotiewoordenschat op vanuit een basislijst van 32 woorden. Deze woorden komen actief terug in de diverse lessen. Het is een minimumprogramma aan woorden dat de kinderen kennen en zelf in het dagelijks sociaal verkeer gebruiken en bewust kunnen inzetten. Deze basiswoordenschat kan de leerkracht naar eigen inzicht uitbreiden met aanvullende woorden tot een totaal van 64 woorden.

De basisset voor de onderbouw bestaat uit de acht basisemoties die te vinden zijn in de eerste ring van het emotiewiel.
In de midden- en bovenbouw wordt deze basisset uitgebreid met de 24 emotiewoorden in de tweede ring van het emotiewiel.
Meer weten? Ga op het Digibord (achter de inlog) naar MEER INFORMATIE > ONDERBOUW > KWINK EMOTIEWIEL.
De uitleg staat bij MEER INFORMATIE ook onder de menu's MIDDENBOUW en BOVENBOUW.