21e eeuwse vaardigheden

 • Welke 21e eeuwse vaardigheden hebben kinderen nodig?

  Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om goed te kunnen participeren in de 21e eeuw? Deze vraag is - in opdracht van het ministerie van OCW - beantwoord door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Bovendien heeft de SLO een quickscan ontwikkeld voor scholen die snel een beeld geeft van de mate waarin er in het curriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden.

 • Dit zijn de 21e eeuwse vaardigheden – lesmateriaal voor de leerkracht

  Creativiteit – kritisch denken – probleemoplossend denken – communiceren – samenwerken – sociale en culturele vaardigheden – digitale geletterdheid – zelfregulering. Uit onderzoek van de SLO blijkt dat de meerderheid van de leraren (67%) zich niet voldoende toegerust voelt om deze 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk te brengen en behoefte heeft aan lesmateriaal en professionalisering.

  > Lees het onderzoek van SLO

 • Kwink en de 21e eeuwse vaardigheden

  Kwink werkt acht jaar lang bewust aan de 21e eeuwse vaardigheden. Die vaardigheden sluiten ook aan bij de vijf competenties in Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Digitale geletterdheid lijkt de vreemde eend in de bijt, maar Kwink werkt ook aan mediawijsheid van kinderen. De vaardigheid ‘zelfregulering’ gaat over het realiseren van doelgericht en passend gedrag, een van de hoofddoelen van Kwink.