Gedifferentieerde gedragsaanpak

  • Een gedifferentieerde gedragsaanpak voor de hele school

    Scholen met een gedifferentieerde gedragsaanpak hebben ook vaak een veilig pedagogisch klimaat. Kenmerken: rust, weinig incidenten, problemen worden snel opgelost. Deze scholen weten hoe ze met leerlinggedrag omgaan en doen dit vooral preventief. Dat sluit fantastisch aan bij de aanpak van Kwink. Daarom ontwikkelde de Kwink-redactie het katern 'Versterken van pedagogisch vakmanschap - Een gedifferentieerde gedragsaanpak voor de hele school'.

  • Ondersteuning met gratis katern (inclusief twee posters)

    Inhoud katern: theoretische achtergronden, de preventiepiramide, effectieve tips voor gesprekken in het team over hoe je aan fundamentele preventie en pedagogisch vakmanschap kunt werken. En… het creatieve instrument Circus IK - ontwikkeld in samenwerking met dr. Kees van Overveld - waarmee je taal geeft aan gedrag en daarop kunt reflecteren.

  • De aanpak van 'Circus IK'

    Het krachtige instrument 'Circus IK' staat voor Kwink-abonnees op het prikbord achter de inlog. Waarom het beeld van een circus? Op sommige momenten kan een hoofd van een leerling vol zitten met gedachten en emoties. Dan is het figuurlijk een ‘circus’ in het hoofd. Hij/zij is de enige die kan bepalen voor welke oplossingen hij/zij dan kiest. Daarom heet de aanpak: Circus IK, in dit Circus kies jij! Kinderen kunnen voor drie oplossingen gaan: aanpakken, aanvallen of verstoppen.