PBS

 • Positive Behavior Support (PBS) voor een positieve en sociale omgeving

  Positive Behavior Support (PBS) krijgt veel aandacht op scholen. En terecht! Want deze schoolbrede gedragsaanpak zorgt voor een positieve en sociale omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Maar hoe organiseer je dat in school? En hoe maak je er ook een duurzame aanpak van? De methode Kwink is een verdiepende aanvulling op PBS (en omgekeerd).

 • De vijf kernelementen van PBS

  De kernelementen van PBS zijn:   

  • Een schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden
  • Prioriteit voor preventie
  • Positieve en duidelijke benadering
  • Effectief werken met data
  • Samenwerking
 • Kwink en PBS versterken elkaar

  In Kwink zijn alle kernelementen van PBS verwerkt. Het is een schoolbreed lesprogramma voor alle groepen. Kern: preventie met een sterk beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep. De positieve benadering wordt in Kwink o.a. concreet in gedragversterkers en in aandacht voor duidelijk klassenmanagement.

  Met Kwink worden kinderen sociaal-emotioneel vaardiger waardoor ze meer geneigd zijn gewenst gedrag te vertonen.