Wet Sociale veiligheid

 • Wet Sociale veiligheid en Kwink

  Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid’ van kracht. Die verplicht scholen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen.

  Kwink heeft die sociaal veilige leeromgeving ook als doel. Pesten bedreigt deze veiligheid. Daarom zeggen o.a. de sectorraden en de Stichting School & Veiligheid: ‘Scholen moeten pesten proactief aanpakken, als onderdeel van een brede aanpak op school’. Kwink biedt die proactieve, preventieve aanpak met een methode voor de hele school.

  > Bekijk deze animatie over de wet Sociale veiligheid

 • Aandachtspunten voor een sociaal veilig klimaat

  Dit vinden de sectorraden belangrijk:

  • Schoolbrede aanpak: samenhangende interventies, waaronder een methode.
  • Duidelijke normen en waarden: open schoolcultuur waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, inclusief bewustzijn van kernwaarden school, normen en regels.
  • Pedagogisch vakmanschap: een leerkracht die grensoverschrijdend gedrag signaleert en daarop ingrijpt en die weet dat het begin van het schooljaar (groepsvorming) cruciaal is.
  • Brede interventies: methodes of programma’s die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren.
 • Meer weten?

  Goed om te weten:

  • Kwink voldoet aan de aandachtspunten van de sectorraden.
  • Download het actieplan sociale veiligheid op school (PO- en VO-raad).
  • Op www.schoolenveiligheid.nl vind je veel informatie die je hopelijk verder helpt.
  • Het hanteren van een bewezen effectief anti-pestprogramma (1 van de 13) is niet meer nodig.