Over de Kwink-coach trainers

Onze Kwink-coach trainers zijn ervaren begeleiders op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. 

 • Marijne Sammels

  Marijne heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsprocessen en hoogbegaafdheid. Ze ontwikkelt en geeft diverse workshops en scholingen waaronder de opleiding Beeldcoaching, vanuit haar bedrijf Coach in Beeld. Marijne heeft tevens jarenlange ervaring als gedragswetenschapper.

  ‘Het is inspirerend om steeds weer met een ander schoolteam aan het werk te zijn. De gesprekken die ontstaan tussen leerkrachten over sociaal emotioneel gedrag van leerlingen en van henzelf is daarin zeer waardevol. Daarbij merk ik dat het geven van Kwink-coach trainingen veel positieve energie oplevert.’

 • Marjo ter Hoeve

  Marjo heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsprocessen en hoogbegaafdheid. Ze is gedragsspecialiste, remedial teacher, IB-er en PBS-expert. Marjo heeft haar eigen kindercoachpraktijk Komarop!, van waaruit zij kindercoaching en weerbaarheidstrainingen verzorgt.

  ‘Steeds meer scholen zetten het sociaal emotioneel leren op de kaart. Daar mag ik een bijdrage in leveren door coaches op te leiden of door met de school te kijken naar wat nodig is voor het implementatieproces. Het is de krent in mijn pap!’

 • Suzan Elmas

  Suzan Elmas is een onderwijsduizendpoot. Suzan werkt als remedial teacher (cognitief en gedrag) in Zoetermeer en is ook hoogbegaafdheid begeleider. Suzan is acht jaar lang groepsleerkracht geweest (groep 4 t/m 8). Ze werkt nu ook als Kwink-trainer. Suzan verzorgt Kwink-implementatietrainingen op scholen en ze heeft een aantal Kwink-coach trainingen verzorgd. 

  ‘Ouders willen dat hun kind gelukkig is, vriendjes en vriendinnetjes heeft en goed leert. Een kind dat lekker in z’n vel zit, komt tot leren en kan op een positieve manier contact maken met anderen. Voor kinderen van alle leeftijden begint het bij sociaal-emotioneel leren. Als leerkracht ben je hier altijd mee bezig, vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen tot ze weer naar huis gaan.’

 • Monique Teske

  Monique Teske is expert-leraar in het speciaal basisonderwijs in Amersfoort, taalcoördinator, trainer en Co-teacher voor de KPOA-academie en zelfstandig trainer en Co-teacher vanuit haar bedrijf Mo-Teaching. Ze heeft na de opleiding logopedie, de Pabo gedaan en zich vervolgens verder gespecialiseerd met o.a. de Opleiding Speciaal Onderwijs, trainingen m.b.t. taal en gedrag en heeft ook de training Train de trainer gedaan.

  ‘Ik geniet van een baan, waarbinnen ik diverse werkzaamheden mag vervullen, van coördinator tot coach tot leerkracht voor mijn groep zijn. Het verzorgen van trainingen en begeleiding van leerkrachten en teams geeft mij veel voldoening. Het samen werken en versterken van de kwaliteiten van een leerkracht of team, aan de hand van uiteenlopende onderwijsvragen, bijvoorbeeld rondom sociaal emotioneel leren, is een boeiend en waardevol traject. Mijn wens is dat de leerkrachten vervolgens voldoende tools en interventies ervaren hebben, om ook met passie te genieten van het lesgeven, aangezien dat m.i. winst is voor leerkracht en leerling.’