Webinars voor Kwink-scholen in 2023

Om jou als leerkracht nóg beter te ondersteunen organiseren we Kwink-webinars, gegeven door Wouter Siebers, projectleider van Kwink. Hij bespreekt dan een specifiek thema. Natuurlijk kun jij of je team hierover direct vragen stellen. Bekijk hieronder de thema’s en meld je aan via het digibord. Op het prikbord vind je een tegel met ‘webinars’.

 • Transitie

  Donderdag 9 maart 2023 – 15.30 tot 16.15 uur

  Kinderen leren van alles tijdens de Kwink-lessen. Maar brengen ze het daarna ook in praktijk? Zie je ander, positiever gedrag op het speelplein? Kunnen leerlingen beter samenwerken? Lossen ze conflicten voortaan zelf goed op?

  Zonder transitie – het geleerde in praktijk brengen – heeft een Kwink-les weinig waarde. Dus is het onderdeel transitie binnen Kwink uiterst belangrijk. Hoe je dat kan vormgeven binnen je groep - en nog beter... het hele team – leer je in nog geen drie kwartier tijdens dit boeiende webinar.

  Meld je aan via het digibord.

 • Versterken van pedagogisch vakmanschap (inclusief Circus IK)

  Woensdag 19 april 2023 – 15.30 tot 16.15 uur

  Jij bent de professional van de pedagogische vakman. Het nog meer versterken van jouw pedagogische vaardigheden is belangrijk waar het gaat om het inzetten van een gedifferentieerde gedragsaanpak. Want als jij je aanpak kunt afstemmen op het gedrag van individuele leerlingen, verbeter je het pedagogisch klimaat. Logisch! Maar wel iets makkelijker gezegd dan gedaan...

  Wouter Siebers vertelt in dit webinar over de preventiepiramide van Deklerck en over hoe je als team over dit onderwerp kunt praten en afspraken kunt maken. Bovendien licht hij het krachtige Kwink-instrument Circus IK toe. Dit leert leerlingen en leerkrachten op een uniforme manier over gedrag praten en reflecteren! Super praktisch!

  Meld je aan via het digibord.