SCOL

 • Resultaten Kwink meetbaar in de SCOL

  Kwink is meetbaar in de Sociale Competentie Observatie Lijst (de SCOL). De SCOL meet in welke mate een leerling sociaal competent gedrag vertoont. Door dit jaarlijks tweemaal te doen, kan de leraar bepalen welke onderdelen van Kwink voor welke leerlingen (extra) aandacht nodig hebben. Ook is het mogelijk om na te gaan of het gedrag van de leerlingen veranderd is door de lessen van Kwink.

 • Aansluiting Kwink en de SCOL

  Kwink biedt in elke les een zogenaamde ‘Kwink van de Week’ aan. Daarin wordt op gedragsniveau aangegeven wat het leerdoel is. Het gaat concreet om de transfer van het gedrag dat in Kwink aan de orde is geweest naar andere situaties. Deze ‘Kwink van de Week’ is gekoppeld aan een of meerdere gedragscategorieën van de SCOL, namelijk: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie.

 • Meer achtergronden bij Kwink en de SCOL

  Hoe sluiten Kwink en SCOL op elkaar aan? Dr. Froukje Joosten van de CED-Groep voor educatieve diensten heeft Kwink - in opdracht van Kwintessens - meetbaar gemaakt in de SCOL. Zij schreef deze uitgebreide verantwoording over Kwink en SCOL.

  De SCOL zelf is ontwikkeld door de CED-Groep in samenwerking met Rovict B.V. en wordt uitgegeven door Kwintessens.

  > Lees de algemene verantwoording van de SCOL