Burgerschap

 • Heldere leerlijn voor Burgerschap – EXTRA!

  Goed nieuws voor alle Kwink-abonnees: een aanvullende, gratis leerlijn voor burgerschap. Om kinderen o.a. te helpen bewust te worden van belangrijke rechten en plichten. En om dat te oefenen op school. Gemaakt in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. Met kant-en-klare, leuke lessen, inclusief creatieve werkvormen. In de volgende alinea’s meer over deze nieuwe leerlijn burgerschap.

  Speciaal voor de Week van Burgerschap (18 t/m 21 mei 2020):

  > Bekijk hier de nieuwste les over het thema ‘het gezin’

 • Burgerschap: dankzij integratie in Kwink snel en praktisch

  Het is belangrijk dat burgerschap vorm krijgt in de context van alle vakken op school. En omdat Kwink voor SEL al een vakoverstijgend domein is, past burgerschap daar mooi in en bij. Bovendien dragen de nieuwe burgerschapslessen bij Kwink ook concrete tips aan om verbindingen te maken met andere leer- en vormingsgebieden. Met name om burgerschap ook echt te kunnen oefenen!

 • Burgerschap kun je oefenen met basistechnieken

  Een van de onderdelen in de lessen Burgerschap heet ‘Basistechnieken’. Dit is een concreet aanbod, relevant voor burgerschapsvorming. Deze technieken kunnen de leerlingen telkens in andere situaties toepassen. Hier horen ook de 21e eeuwse vaardigheden bij. Die basistechnieken komen terug in de verschillende Kwink-lessen zodat ze voldoende geoefend worden.

  > Gratis lesmateriaal Kwink voor Burgerschap en Mensenrechten