Kwink uitproberen?
Kwink uitproberen?

Vraag een gratis proefabonnement voor de hele school aan.

Lees meer

Burgerschap

 • Wat is burgerschapsvorming?

  Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Ook in het rapport Onderwijs 2032 is burgerschap een belangrijke pijler met de vraag ‘hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger?’ Hoe doe je dat als school?

 • Kwink en burgerschapsvorming

  Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). SEL is het ontwikkelingsproces waarmee fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) worden verworven. Zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Die omschrijving sluit dus nauw aan bij wat burgerschapsvorming beoogt.

  > Download deze voorbeelden van lesdoelen in Kwink die gerelateerd zijn aan burgerschap

 • Drie belangrijke domeinen

  Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:

  • Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden.
  • Participatie: kennis over de basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
  • Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen: voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

  Deze domeinen zijn direct gerelateerd aan Kwink.

  > Bekijk deze voorbeelden van lesdoelen in Kwink