Kwink-coach training

 • Basistraining

  Deze training is bedoeld voor (aankomende) Kwink-coaches die op zoek zijn naar verdieping van hun kennis op het gebied van SEL, groepsvorming en groepsdynamica. Het is fijn als Kwink-coach om je collega’s uitleg te kunnen geven over de achtergronden en het waarom van SEL. Als coach krijg je inzicht in de fasen van de groepsvorming en kun je collega’s ondersteunen door activiteiten passend bij de groepsfase aan te dragen.

  Let op: heb je een opleiding Master Educational Needs gevolgd of heb je voldoende kennis van SEL en groepsdynamica, dan sluit de verdiepingstraining (zie hierna) mogelijk beter aan bij jouw kennisniveau.

  De kosten voor deze training bedragen € 300,00 (incl. btw) per persoon.

  > Data en meer informatie over de basistraining

  > Direct aanmelden voor de basistraining

 • Verdiepingstraining

  Deze training gaat in op de taken van de Kwink-coach; de kennis van de basistraining is het uitgangspunt. Wat kun je doen als coach om ervoor te zorgen dat er draagvlak komt voor SEL binnen je team? We werken onder andere met het Kwink-coach magazine. Iedereen gaat de deur uit met praktische ideeën om direct in de teamvergadering aan de slag te kunnen.

  Let op: kennis van (de onderwerpen uit) de basistraining (SEL en groepsvorming) of een opleiding Master Educational Needs is een vereiste om aan deze training deel te kunnen nemen.

  De kosten voor deze training bedragen € 300,00 (incl. btw) per persoon.

  > Data en meer informatie over de verdiepingstraining

  > Direct aanmelden voor de verdiepingstraining

 • Praktijktraining

  Dit is een echte werkbijeenkomst. In groepjes gaan we in op de individuele schoolsituaties en welke stappen er nodig zijn in het proces van de sociale veiligheid in de eigen school. Elke Kwink-coach maakt een praktisch plan passend bij de eigen schoolsituatie.

  Let op: deze training is een vervolg op de verdiepingstraining.

  De kosten voor deze training bedragen € 300,00 (incl. btw) per persoon.
  Je ontvangt € 100,- korting op de deze derde training als je aan de eerste twee trainingen hebt deelgenomen.

  Tot aan de zomervakantie organiseren wij dit schooljaar geen praktijktraining meer.