Kwink en de kerndoelen

Kwink past binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ dat de kerndoelen 34 t/m 39 omvat en voldoet volledig aan de inhoudelijke eisen die hier bij horen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Kwink bevordert ook actief burgerschap en sociale integratie, een wettelijke opdracht die scholen hiervoor sinds 2006 hebben.

Kwink en de inspectie

De Onderwijsinspectie ziet toe op het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid en het aanstellen van een functionaris pesten. Ook heeft de inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Kwink is een methode waarmee je als school aantoont dat je een sociaal veiligheidsbeleid voert, dat zelfs preventief werkt in plaats van curatief.
Naast Kwink biedt Kwintessens een monitoringssysteem aan waarbij kinderen ook hun eigen welzijn meten: EigenwijzR.

Kwink en de Wet sociale veiligheid op school

In het kader van deze wet (verplicht sinds 1 augustus 2015) moeten scholen een schoolbrede, preventieve aanpak hebben met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren, duidelijke normen en waarden communiceren en weten dat rekening houden met de groepsfases cruciaal is voor een gezonde groepsvorming. Kwink dekt al deze onderdelen en is meetbaar in zowel de SCOL als ZIEN!.