NJI erkent Kwink als theoretisch goed onderbouwd!

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies van het NJi oordeelt positief over de theoretische onderbouwing van Kwink. Over de wetenschappelijke onderbouwing van de uitgangspunten, doelen en de uitwerking van het curriculum voor sociaal-emotioneel leren (SEL) is de beoordelingscommissie enthousiast.

De complete verantwoording kunt u hier downloaden.

De Kwink-coach

Het NJi juicht de aanstelling van een Kwink-coach op iedere school toe. De Kwink-coach zorgt voor borging van de methode, stimuleert het enthousiasme van leerkrachten, houdt de kennis over SEL up-to-date, zorgt dat de jaarlijkse monitoring plaatsvindt en is verantwoordelijk voor ouderbetrokkenheid rondom dit onderwerp.

Kwintessens heeft een speciaal katern ontwikkeld om de Kwink-coach te ondersteunen bij deze taken. Elke Kwink-school heeft dit katern gratis toegestuurd gekregen.

Het belang van goed voorbeeldgedrag en transitie

Een goede Kwink-les geven is belangrijk. Minstens zo belangrijk is goed voorbeeldgedrag van leerkrachten. Om dit te stimuleren stelde Kwintessens het katern: ‘Kwink en het belang van goed voorbeeldgedrag’ samen.

Een andere succesfactor is: transitie. Dat is het toepassen van het geleerde in de praktijk. Ook de transitie is in de verantwoording voor het NJi beschreven. Er is ook een katern voor: ‘Kwink het belang van transitie’.