Gebruik van Kwink

 1. Kwink kent drie bouwen: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Omdat Kwink online wordt aangeboden, kunt u bij al het materiaal. Het lijkt slim om het schooljaar voor groep 3/4 te starten met het materiaal voor groep 1/2/3. Na de herfstvakantie (of later) kunt u dan overstappen naar het materiaal voor groep 4/5/6.
  Groep 6 kan – afhankelijk van het niveau van de betreffende groep – het beste meedoen met groep 7/8.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 2. Dat kan, door in te loggen op Kwink via Basispoort.
  Heeft uw school nog geen toegang tot Kwink via Basispoort, neem dan contact op met onze abonnementenservice.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 3. Kwink stelt vijf belangrijke groepsfases centraal. Als de eerste drie fases (tot en met de herfstvakantie) goed doorlopen worden, is de basis gelegd voor een goed en fijn schooljaar. Daarom is het van belang om de volgorde van de eerste vijf lessen, in de fases van forming, norming en storming, aan te houden. De lessen in de performingsfase (14 lessen) hoeven niet per se in een vaste volgorde gegeven te worden. De laatste les is speciaal voor de laatste weken van het schooljaar (adjourning).
  Kwink raadt overigens wel een vaste volgorde aan. Ook omdat de lessen na elkaar op de website verschijnen.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 4. Dat staat op het lesformulier en/of de bijbehorende downloads. Het digibord is altijd nodig.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 5. Dat kan op diverse manieren en dat kunt u ook per les bepalen. Zo biedt Kwink bij elke les een zogenaamde ‘Kwink van de Week’: de gedragsverwachting die ook de basis is voor de meetbaarheid van Kwink in onder andere het leerlingvolgsysteem SCOL. Die Kwink van de Week is een download die u kunt printen en in de klas als poster kunt ophangen. Kwink biedt ook de zogenaamde Kwinkwijzer. Die brengt de vijf SEL-competenties in beeld. In het Kwink magazine dat twee keer per jaar verschijnt zit altijd een Kwinkposter voor in de groep/school.
  Voor ouders en kinderen thuis is er vier keer per jaar de zogenaamde Koelkastposter. Te downloaden op de pagina voor ouders en op de Startpagina.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 6. Dat is in z’n algemeenheid niet eenduidig te beantwoorden. In principe vindt u alles kant-en-klaar op www.kwinkopschool.nl. Inclusief werkbladen, filmpjes (animaties), interactieve activiteiten, liedjes (ingezongen en soundmix) en alle activiteiten die u met de kinderen doet of zelf laat uitvoeren binnen het ADI-model. Gemiddelde voorbereidingstijd per les: 10 minuten (maximaal).

  Categorie: Gebruik van Kwink
 7. Gemiddeld 45 minuten. Als de les langer wordt, raden we u aan de les stop te zetten na het onderdeel ‘Begeleid’ en een volgende keer verder te gaan met het onderdeel ‘Zelfstandig’. Dit geven we ook per les aan in de download ‘SCHEMA’.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 8. Nee, dat kan niet. Kwink is bedoeld voor preventieniveau 1, een aanpak voor alle kinderen uit een groep die individuele kinderen niet stigmatiseert. Die aanpak is, in combinatie met goed klassenmanagement, voldoende voor 85 tot 90% van de kinderen. Kinderen in preventieniveau 2 (7-10%) hebben een specifiek aanbod van programma’s voor leren en gedrag nodig. En kinderen in preventieniveau 3 (3-5%) zijn gebaat bij een gedragsfunctieanalyse en ondersteuning die nauw aansluit bij hun ontwikkelingsbehoefte. 

  Categorie: Gebruik van Kwink
 9. Dat hangt sterk af van de ontwikkelingsbehoefte van de groep. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd binnen het ADI-model. Schrappen kan dus niet zomaar. U kunt dan beter de les over twee momenten verdelen. We raden u aan de les dan stop te zetten na het onderdeel ‘Begeleid’ en een volgende keer verder te gaan met het onderdeel ‘Zelfstandig’. Dit geven we ook per les aan in de download ‘SCHEMA’. Trouw zijn aan de methode (methode-integriteit) is van groot belang voor het behalen van werkelijke resultaten.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 10. Kwink biedt jaarlijks twintig compleet uitgewerkte lessen aan: vijf lessen in de fase tot de herfstvakantie (forming, norming, storming), veertien lessen in de performingfase en één les in de fase van adjourning. Door twintig lessen per schooljaar aan te bieden is er ruimte om in bepaalde periodes van het jaar het lesaanbod anders in te vullen. Bijvoorbeeld in verband met feestdagen of actuele gebeurtenissen.
  Wilt u elke week een Kwink-les geven? Dan raden we u aan de les stop te zetten na het onderdeel ‘Begeleid’ en een volgende keer verder te gaan met het onderdeel ‘Zelfstandig’. Dit geven we ook per les aan in de download ‘SCHEMA’.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 11. Bij elke les biedt Kwink een SCHEMA. Dit is een download. U ziet zo direct wat de lesonderdelen zijn: korte inhoud en werkvormen.

  Categorie: Gebruik van Kwink
 12. U vindt dit op de Startpagina. Dit lesoverzicht wordt iedere veertien dagen actueel gehouden. Voor onder-, midden- en bovenbouw. U vindt op de Startpagina ook het overzicht met de ‘Kwinken van de Week’. 

  Categorie: Gebruik van Kwink