EigenwijzR

Met het meetinstrument EigenwijzR geven kinderen in het basisondewijs (groep 5 t/m 8) zelf aan hoe veilig ze zich voelen in de groep. Goed om te weten: EigenwijzR is een app en kent geen administratieve handelingen en geen voorbereidingen. Snel, makkelijk en direct te gebruiken. EigenwijzR voldoet aan de eisen van het Ministerie van OCW en de Wet sociale veiligheid.

Klik hier voor meer informatie.

Goed Gedrag

Regels bieden kinderen duidelijkheid en veiligheid. Met de 23 lessen van Goed Gedrag versterkt u een sociaal veilig schoolklimaat. Het totaalpakket leert kinderen gedragsregels aan en biedt een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag. Goed Gedrag is uitstekend naast andere SEL-lesmethodes op de basisschool te gebruiken, zoals Kwink. Kwink leert kinderen competenties aan die belangrijk zijn voor nu en later, Goed Gedrag leert kinderen regels aan op basis van waarden voor het hier en nu.

Klik hier voor meer informatie.

Spellen en boeken

Groeimomenten bevat opdrachtkaarten voor SEL in de middenbouw. Kinderen oefenen en versterken hun sociale competenties en talenten aan de hand van activiteiten rond de thema’s Bewegen, Taal, Natuur, Muziek, Drama en Beeld. Groeimomenten helpt zo spelenderwijs mee met de transitie van de geleerde kennis en vaardigheden uit de SEL-lessen.
Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige en schreef twee boeken over SEL: Groepsplan Gedrag en SEL – Sociaal-emotioneel leren als basis.

Klik hier voor meer informatie.