EigenwijzR

Met het meetinstrument EigenwijzR geven kinderen in het basisondewijs (groep 5 t/m 8) zelf aan hoe veilig ze zich voelen in de groep. Goed om te weten: EigenwijzR is een app en kent geen administratieve handelingen en geen voorbereidingen. Snel, makkelijk en direct te gebruiken. EigenwijzR voldoet aan de eisen van het Ministerie van OCW en de Wet sociale veiligheid.

Klik hier voor meer informatie.

SEL-competenties

Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf competenties.

Klik hiernaast op een van de gedragscompetenties voor een uitleg.

Besef hebben van jezelf

 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen

Besef hebben van de ander

 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren

 

Keuzes kunnen maken

 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

 

Zelfmanagement

 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag

 

Relaties kunnen hanteren

 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen

 

SEL-competentieskernblad-05blad-04blad-03blad-02blad-01