SEL: sociaal-emotioneel leren

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven.

Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.
Lees het artikel uit Trouw van 5 november 2014 over sociaal-emotioneel leren met medewerking van een van de pilotscholen.

SEL-competenties

Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf competenties.

Klik hiernaast op een van de gedragscompetenties voor een uitleg.

Besef hebben van jezelf

 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen

Besef hebben van de ander

 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren

 

 

Keuzes kunnen maken

 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

 

 

Zelfmanagement

 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag

 

 

Relaties kunnen hanteren

 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen

 

 

SEL-competenties kern blad-05 blad-04 blad-03 blad-02 blad-01