Praktijktraining

 • Kwink-coach praktijktraining

  Wil je samen met andere Kwink-coaches brainstormen over de problematieken en oplossingen die je op jouw eigen school tegenkomt?  Heb je behoefte om hiervoor een passend plan van aanpak te maken? Kom dan naar de Kwink-coach praktijktraining ‘Sociaal veilige school in de praktijk’!

  Deze praktijktraining is een echte werkbijeenkomst; uitgangspunt hierbij is de eigen schoolsituatie.

  > Aanmelden voor de Kwink-coach praktijktraining

 • Inhoud Kwink-coach praktijktraining

  Ter voorbereiding krijgt elke Kwink-coach een opdracht toegezonden waarmee de huidige sociale veiligheid in de eigen schoolsituatie in kaart moet worden gebracht. In de bijeenkomst gaan we in groepjes aan de slag met de individuele schoolsituaties, de gewenste toekomstige situatie en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Elke Kwink-coach maakt tijdens de bijeenkomst een SEL-jaaroverzicht en daarnaast een praktisch plan passend bij de eigen schoolsituatie.

 • Data praktijktrainingen in het schooljaar 2021-2022

  In de periode vanaf de zomervakantie t/m januari 2022 vindt de praktijktraining plaats op de volgende data en locaties:

  • 24 november 2021 (Amersfoort en Drachten)
  • 26 januari 2022 (Amersfoort)

  De kosten voor deze training bedragen € 300,00 (incl. btw) per persoon.

  Let op: deze training is een vervolg op de verdiepingstraining.

  > Aanmelden voor de Kwink-coach praktijktraining