Over de Kwink-coach trainers

Onze Kwink-coach trainers zijn ervaren begeleiders op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. 

 • Marijne Sammels

  Marijne heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsprocessen en hoogbegaafdheid. Ze ontwikkelt en geeft diverse workshops en scholingen waaronder de opleiding Beeldcoaching, vanuit haar bedrijf Coach in Beeld. Marijne heeft tevens jarenlange ervaring als gedragswetenschapper.

  ‘Het is inspirerend om steeds weer met een ander schoolteam aan het werk te zijn. De gesprekken die ontstaan tussen leerkrachten over sociaal emotioneel gedrag van leerlingen en van henzelf is daarin zeer waardevol. Daarbij merk ik dat het geven van Kwink-coach trainingen veel positieve energie oplevert.’

 • Marjo ter Hoeve

  Marjo heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsprocessen en hoogbegaafdheid. Ze is gedragsspecialiste, remedial teacher, IB-er en PBS-expert. Marjo heeft haar eigen kindercoachpraktijk Komarop!, van waaruit zij kindercoaching en weerbaarheidstrainingen verzorgt.

  ‘Steeds meer scholen zetten het sociaal emotioneel leren op de kaart. Daar mag ik een bijdrage in leveren door coaches op te leiden of door met de school te kijken naar wat nodig is voor het implementatieproces. Het is de krent in mijn pap!’

 • Veronique Zwart

  Veronique Zwart stond jarenlang voor de klas. Nu is ze al ruim tien jaar werkzaam als kinder- en jeugdtherapeut in haar eigen praktijk. Inmiddels verzorgt Veronique Kwink-implementatietrainingen op scholen en verzorgt ze af en toe een Kwink-coach training.

  ‘Lekker in je vel zitten is een voorwaarde om je als mens optimaal te ontwikkelen. Hordes die je tegenkomt zijn belangrijk voor je ontwikkeling.  Je moet dan wel een gereedschapskistje hebben met hoe je kan omgaan met tegenslag. Er gaat best veel vanzelf, maar uitdagingen zijn er ook voldoende. Als je als kind daarmee leert omgaan, heb je daar de rest van je leven baat bij.’

 • Suzan Elmas

  Suzan Elmas is een onderwijsduizendpoot. Naast parttime-leerkracht van een groep 4 op een school in Voorschoten, werkt ze als remedial teacher (cognitief en gedrag) in Bergschenhoek en is ook hoogbegaafdheid begeleider. Ze werkt nu ook als Kwink-trainer. Suzan verzorgt Kwink-implementatietrainingen op scholen en ze heeft een aantal Kwink-coach trainingen verzorgd.  

  ‘Ouders willen dat hun kind gelukkig is, vriendjes en vriendinnetjes heeft en goed leert. Een kind dat lekker in z’n vel zit, komt tot leren en kan op een positieve manier contact maken met anderen. Voor kinderen van alle leeftijden begint het bij sociaal-emotioneel leren. Als leerkracht ben je hier altijd mee bezig, vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen tot ze weer naar huis gaan.’

 • Daniëlle Heuts

  Daniëlle Heuts werkt al sinds 1994 in het onderwijs. Nadat ze les had gegevens aan vele klassen/groepen, werd het haar steeds duidelijker dat kinderen niet tot ontwikkeling komen als deze kinderen (door welke omstandigheid ook) niet lekker in hun vel zitten. Vanuit de behoefte aan meer kennis op dit terrein heeft ze de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd. Daarnaast heeft ze zich verdiept in groepsdynamiek, anti-pestprojecten (o.a. meidenvenijn). Danielle heeft haar eigen praktijk.

  ‘Ik ben ervan overtuigd dat een positieve groepsdynamiek bijdraagt aan betere leerresultaten en bovenal, gelukkige kinderen. Door hierin te investeren op het moment dat een groep gevormd wordt, zullen er door het jaar heen minder interventies nodig zijn. Met als resultaat een sociale en leuke groep, daar ga ik voor!’