Kwink uitproberen?
Kwink uitproberen?

Vraag een gratis proefabonnement voor de hele school aan.

Lees meer

Week Tegen Pesten

 • Week Tegen Pesten: 17 t/m 21 september 2018

  De Week Tegen Pesten van 17 t/m 21 september 2018 is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Dit jaar is het thema: ‘Laat je zien!’ Daarmee spreken ze nadrukkelijk de leerkracht aan vanuit het idee dat leerlingen hen moeten kunnen vertrouwen. Een leerkracht die laat zien dat hij om zijn leerlingen geeft, stimuleert dat vertrouwen en haalt drempels weg als leerlingen ergens mee zitten.

  Kwink, de methode voor sociaal-emotioneel leren, maakt dit onderwerp praktisch in het speciaal ontwikkelde, gratis katern: ‘Kwink &… de Week Tegen Pesten’.

 • Laat je zien!

  De leerkracht is cruciaal in de aanpak van pesten. De basis voor het voorkómen van pestgedrag wordt tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar gelegd. De leerkracht is de regisseur van een positief groepsproces en zorgt samen met zijn leerlingen voor een gezellige en sterke groep. Een groep waarin leerlingen voor elkaar opkomen.

  Natuurlijk vraagt het voorkómen en aanpakken van pesten het hele schooljaar door aandacht. Dat succesvol doen heeft het meeste kans van slagen als er zowel leerlingen, ouders als het schoolteam bij betrokken worden. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren.

 • Gratis tips: Kwink &.. de Week Tegen Pesten

  Dit gratis katern geeft heldere achtergrondinformatie over het belang van positieve groepsvorming en hoe die preventief werkt als het gaat om pesten en ander verstorend gedrag. Met korte, praktische tips om het thema van de Week Tegen Pesten (‘Laat je zien!’) bespreekbaar en invoelbaar te maken voor leerlingen. Voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De tips doen nadrukkelijk een beroep op de leerkracht om zichzelf te laten zien. Wij wensen u veel succes deze week en natuurlijk het hele schooljaar door!

  > Download het katern Kwink &... de Week Tegen Pesten