Burgerschap en mensenrechten

 • Waarom Kwink voor burgerschap en mensenrechten?

  Er is veel aandacht voor ‘burgerschap en mensenrechten’. Inspectie gaat er beter op toezien. Niet voor niets heeft curriculum.nu voorstellen gedaan voor nieuwe leerlijnen voor het domein ‘burgerschap’. Daarin is ook nadrukkelijk aandacht voor allerlei aspecten van sociaal-emotioneel leren. Daarom heeft Kwink een extra onderwerp (methodiek) binnen het aanbod voor sociaal-emotioneel leren (SEL) ontwikkeld: Kwink voor burgerschap en mensenrechten. Voor samenhangend onderwijs met een doorlopend curriculum, gebaseerd op de voorstellen van curriculum.nu.

  > Gratis lesmateriaal Kwink voor burgerschap en mensenrechten

 • Hoeveel lessen zijn er en wat is de opbouw ervan?

  Er zijn in totaal vijftien lessen. Voor elke bouw (onder-, midden- en bovenbouw) vijf lessen. Gebaseerd op de nieuwe uitgangspunten van curriculum.nu. Dus zeker weten dat u inhoudelijk goed zit!
  Moet u weer wennen aan een nieuwe lesopbouw? Nee, want we blijven zo dicht mogelijk bij Kwink. Dus: vijf heldere stappen en alles kant-en-klaar op het digibord. Inclusief veel aansprekende animaties en ander beeld.

 • Hoe weet ik wanneer ik welke les moet gebruiken?

  De vijf lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten kunt u, na de periode van de Gouden Weken (dus na de herfstvakantie) op ieder moment geven. We raden u wel aan dat in de gegeven volgorde te doen, omdat we al vanaf les 1 bepaalde basistechnieken inzetten die kinderen ook bij de andere lessen kunnen toepassen. Voor een helder overzicht van de lessen en de samenhang met Kwink voor SEL kunt u de onderstaande schema's downloaden.

  > Lesschema Kwink voor burgerschap en mensenrechten
  > Aansluiting lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten en Kwink voor SEL

 • Hoe combineer ik deze lessen met de lessen Kwink voor SEL?

  Kwink voor burgerschap en mensenrechten kunt u zien als een extra module bij Kwink voor SEL. Samen vormen deze methodes een dekkend en samenhangend geheel voor het domein ‘burgerschap’. We werken in beide methodes met dezelfde SEL-competenties, dezelfde lesopbouw en deels ook dezelfde basistechnieken (vaak 21e eeuwse vaardigheden). Kwink voor SEL heeft 20 lessen. Kwink voor burgerschap en mensenrechten heeft er 5. Deze in totaal 25 lessen kunt u zelf goed uitzetten over het hele schoolseizoen van 40 weken.