Week van de Lentekriebels

Van 19 tot en met 23 maart 2018 is de Week van de Lentekriebels. Daar doen landelijk al meer dan 2500 basisscholen aan mee. In die week geven scholen een week lang les over seksualiteit, weerbaarheid en relaties. De projectweek, een initiatief van Rutgers, helpt om deze belangrijke thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Het thema van de Week van de Lentekriebels is ‘Anders!?’ Kwink voor sociaal-emotioneel leren ondersteunt deze week met gratis lesmateriaal. Voor abonnees en niet-abonnees.

Thema ‘Anders!?’

Met het thema ‘Anders!?’ besteedt de Week van de Lentekriebels aandacht aan het onderwerp ‘seksuele diversiteit’. Zeker in de onderbouw is seksualiteit nog een onderwerp zonder schaamte. Hoe eerder je het over relaties hebt, hoe meer leerlingen vertrouwd raken met het thema. Dat levert veel op: leerlingen durven eerder vragen te stellen over relaties en seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen en leren respectvol met elkaar om te gaan.
Zo kan de school met educatie én een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Gratis lesmateriaal

Benieuwd naar tips en tools ter ondersteuning van de Week van de Lentekriebels? Bekijk het gratis lesmateriaal van Kwink. Met achtergrondinformatie over seksuele en relationele vorming, een kijkplaat en voor elke dag van de week een speelse werkvorm (‘een kriebel’) op drie verschillende niveaus (4-6, 7-9 en 10-12 jaar).

Klik hier voor het gratis materiaal.

Heel veel lesplezier!