Wet sociale veiligheid en Kwink

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ van kracht. Die verplicht scholen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen.
Kwink heeft die sociaal veilige leeromgeving ook als doel. Pesten bedreigt deze veiligheid. Daarom zeggen o.a. de sectorraden en de Stichting Veiligheid op School: ‘Scholen moeten pesten proactief aanpakken, als onderdeel van een brede aanpak op school’. Kwink biedt die proactieve, preventieve aanpak met een methode voor de hele school.

Aandachtspunten voor een sociaal veilig klimaat

Dit vinden de sectorraden belangrijk:

  • Schoolbrede aanpak: samenhangende interventies, waaronder een methode.
  • Duidelijke normen en waarden: open schoolcultuur waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, inclusief bewustzijn van kernwaarden school, normen en regels.
  • Pedagogisch vakmanschap: een leerkracht die grensoverschrijdend gedrag signaleert en daarop ingrijpt en die weet dat het begin van het schooljaar (groepsvorming) cruciaal is.
  • Brede interventies: methodes of programma’s die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren.

Meer weten?

  • Kwink voldoet aan de aandachtspunten van de sectorraden.
  • Download het actieplan sociale veiligheid op school (PO- en VO-raad).
  • Op www.schoolenveiligheid.nl vindt u veel informatie die u hopelijk verder helpt.
  • Belangrijk om te weten is dat het hanteren van een bewezen effectief anti-pestprogramma (1 van de 13) niet meer nodig is.